Artist Statement Marco Cops

In dit Artist Statement belicht ik de twee voornaamste aspecten van mijn werk, fotografie en mijn projecten in de (semi-) openbare ruimte.

 

    Artist statement and motivation.

This Artist Statement is about the two main aspects of my work, photography and projects in (semi-) public space.

Born in Eindhoven (1963) and educated at the Royal Art School Den Bosch (’82-’86)
and Master of Arts, at the Rijksacademie in Amsterdam (’86-’89 )
Work and live in Amsterdam.

My work consists of projects that derive from an engaged mentality, where photography and three-dimensional aspects, sometimes combined, are realized in urban context.

My work makes a (direct) link to people This collaboration is a centraI part of the work.
The works are mainly shown or integrated in public space.

I am interested of using art as a platform or strategy for groups in society that are in a certain need for such a platform; to express themselves, or to make invisible activities (or people) more visible in public space. I use Art to create a strategy or method that these people can use, and doing so becoming part of the ‘mainstream culture’.

Often those groups are operating in sub-cultures, sub economies, or acting on an illegal or semi-legal base.

My projects have a local orientation, (the project needs to fit into the local context), with a cultural and historical reference to its surroundings, using cultural phenomena’s that already exist, or phenomena’s that are often used by mainstream groups.

Permanent projects have been realized for (a.o.) the Dutch Government, the city of Amsterdam, Eindhoven, Leidschendam.

His work has been shown both International and National, (a.o.) Stedelijk Museum Amsterdam, The Appel, Smart Project Space, de Watertoren, de Achterstraat, Berlin I Germany, Poznan I Poland, Knokke I Belgium, London / England, Helsinki I Finland and Mali.

I believe that Morning Boat Jerzy is a very good opportunity to make a context based work, the way that I often realize projects and therefore I want to subscribe to the program.

 


    Artist statement

ik ontwikkel werken en voorstellen waarbij fotografie het hoofdmedium is.
Hierbij wordt de rol van de fotografie vanuit verschillende perspectieven benaderd en soms is deze niet altijd even prominent (als fotografie) aanwezig binnen het werk.

De thema’s waarmee ik me voornamelijk bezighoud ontstaan vanuit een geëngageerde houding en zijn gelieerd aan minderheidsgroeperingen, de zwakkeren uit de samenleving en allochtonen.

Ik zet kunst in om samen met groepen die normaal buiten het gezichtsveld blijven (illegalen, dak en thuislozen, etc.)  een platform te scheppen waar hun woord, identiteit of achtergrond getoond kan worden.

Inhoudelijk leggen de werken een link tussen ter plaatse aanwezige activiteiten (per context) of wordt een link gemaakt met culturele of historische gebruiken binnen die context.
Meestal ontstaan de projecten middels intensive samenwerkingsprojecten.
Ik probeer middels de beeldende ingreep die activiteiten bloot te leggen die te maken hebben met het karakter van de locatie (context) en doelgroep in de meest brede zin, met behulp van de aanwezige human ressources en hun organisatiestructuren en dan met name die, die niet tot de officiele organisatiestructuren behoren.

Er gaat een tweede wereld schuil achter de façade van de eerste oogopslag van onze dagelijkse realiteit; op die momenten waarop de ‘dominante’ maatschappij even afwezig is bloeit een ‘secundaire’ maatschappij.

Ik voeg daar een interpretatie (of soms een functionaliteit) aan toe.
Door zowel de context binnen het beeld zelf, als ook de combinatie met de omgeving aan te scherpen, vindt een verschuiving plaats in de interpretatie.
Activiteiten die ‘aan de andere zijde plaatsvinden’, dat deel van de maatschappij dat normaal ‘verscholen of buiten ons blikveld blijft’, probeer ik in mijn voorstellen actief een plek te geven.

 

Opdrachten en Projecten

Mijn fotografische projecten hebben thematisch een onderlinge relatie, maar zijn vanuit een verschillende manier van werken tot stand gekomen. Deze op ‘objectbeschrijving’ gebaseerde manier van werken boeit mij (zoals binnen de filosofie vaak gebezigde manier van werken waarbij het ene object vanuit diverse gezichtspunten wordt beschreven), aangezien ik meer heil zie in verrijking van definitie dan de indikking tot één statement.

Er ontstaat zo een gelaagdheid in het werk, die voor mij essentieel is met betrekking tot de uitkristallisering van de aanwezige (human) ressources en waarbij de plek (context) een zeker zo belangrijke functie binnen het geheel vervuld als de beelden zelf.

Voor wat betreft de formaten van de foto’s van de geselecteerde projecten is er meestal sprake van een 1:1 situatie. De afbeeldingsgrootte valt samen met het formaat van het afgebeelde, de foto is zo een verslag van het gebeurde waarbij de werken meer een fysieke ervaring worden en de beleving van het beeld intenser wordt. De toeschouwer heeft minder het gevoel iets ‘op afstand’ te beschouwen, maar heeft het gevoel bij de situatie ‘present’ te zijn.

 

Beschrijving projecten

SCOPE

Scope is een project waarbij diawerken ontstaan die aan een stuk opgenomen worden, zonder afbakening van het diaformaat.
Voor het project wordt 6 x 7 diamateriaal gebruikt dat met een Mamiya RZ67D wordt opgenomen.

Elk werk ontstaat ter plekke, de beeldregie (opeenvolging – compositie) wordt bepaald in de camera, op het moment van de opname

Voor SCOPE maak ik reizen waarbij ik tussen een vooropgestelde tijd en afstand een serie foto’s realiseer. De reisdoelen zijn bepaald door thematische verbanden, vervolgens mag de afgelegde afstand voor de foto’s niet meer dan een paar kilometer zijn en de benodigde tijd is tevens begrensd.

Namen achtergelaten in het zand, uitgeschreven in keien, (politieke) graffiti teksten die in een nieuwe beeldende samenstelling een verhaal vormen. Randgebieden, zones waar binnen de ‘tweede economie’ het uitpuilt van verwijzingen naar en -tekens van- de eerste (mainstream) economie. Ik ben op zoek naar symbolen en tekens uit de subcultuur en probeer vanuit deze subcultuur mijn beelden (en verhalen) op te bouwen.

Het is de hybride samensmelting van mainstream en subcultuur die me boeit en meestal aanleiding vormt voor mijn werk.

De diastroken worden gedigitaliseerd waarna ze kunnen worden afgedrukt op verschillende formaten.

-In Calais heb ik de afgelopen jaren vluchtelingenkamp ‘The Jungle’ gedocumenteerd en dan met name op die momenten waarna door overheidsdiensten is ingegrepen. Telkens ben ik naar Calais gegaan om beeldend verslag te doen van onze omgang met migratie.
De fotowerken verbeelden niet zo zeer de vluchtelingen zelf, maar vooral de ravage van de verwoestende overheidsacties.

-In Berlijn heb ik een serie gerealiseerd over de tweede economie die ontstaan is op de plek waar de muur heeft gestaan, tussen de archetypische symbolen van de Westerse welvaart.
Na de val van de muur is een stuk niemandsland ontstaan, op sommige stukken door de allochtonen getransformeerd tot een vrijmarktplaats naar Islamitisch model. Even verderop worden tweedehands auto’s verkocht (eveneens door allochtonen). Deze transformaties staan in schril contrast met de ontwikkelingen vanuit de Duitse overheid, om invulling te geven aan de ‘restruimte’. Tegelijkertijd weet je dat deze ’tweede economie’ in deze context van tijdelijke aard is. Ook jaren na de val van de muur is er nog opvallend veel van deze restruimte en parallelle economie aanwezig in het gebied.
Het is deze hybride samensmelting van mainstream en subcultuur die ik vast probeer te leggen met de camera, ondertussen ben ik ongeveer een maal per jaar om deze zone vast te leggen.

-In Doel, nabij Antwerpen volg ik het verloop van de ontwikkelingen met betrekking tot de ontruiming en het weer toe eigenen door bewoners van het dorp dat gelegen naast de kerncentrale gedoemd is te verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven.

-In Brussel heb ik gefotografeerd na de verdwijningen van Ann en Eeefje. In de daarop volgende jaren ben ik diverse malen in deelgemeentes geweest waar de contrasten tussen diverse bevolkingsgroepen hoog zijn, zoals Molenbeek. Ondertussen heeft Molenbeek een geheel andere lading gekregen.

-In Brighton heb ik een serie gemaakt over de bevolking van het strand door dak- en thuislozen op die tijdstippen dat de meeste van ons nog niet aan het strand denken, gecombineerd met achtergebleven iconen van de reguliere economie.

-In Bretagne heb ik een serie gemaakt over de Camperparken van de altijd rusteloze reiziger, onderweg op zoek naar datgene dat er thuis niet is, maar met alle gemakken bij de hand, er ontstaan kampementen van deze moderne ‘nomaden’.

-In Marseille heb ik de Arabische wijk en met name de grens tussen deze en het bekende Marseille als werkgebied genomen.

Locaties bezocht met betrekking tot SCOPE, (vele meermaals)

0.a. Bretagne (F), Brighton (GB), Berlijn (D), Aalst (B), Marseille (F), Amsterdam (NL), Rotterdam/Maasvlakte (NL), Leidschendam (NL), Toulon (F), Frontignan (F), Brussel (B), Antwerpen (B), Doel (B), Lyon (F) Istanbul (TR), Ankara (TR), Dieppe (F), Bochum (D),
Bordeaux (F), Taragona (SP), Gruissan (F), Hamburg (D), Charleroi (B), Calais (F), Parijs (F),
Grande Synthe/Dunkerque (F)

meer informatie over het project vind je hier