Parkeergarage Nieuwegein

Voostel parkeergarage Parkeergarage Nieuwegein City Plaza (P7,P8,P9)

“Rear view mirror” 2008

Kernbegrippen in het ontwerp:

-een associatief – filmische setting

-de auto als cultureel fenomeen

Uitgangspunt voor het voorstel voor de Parkeergarage Nieuwegein is dat Nieuwegein een deel van haar identiteit aan de auto ontleent. Als de auto een belangrijk aspect is van het culturele imago van Nieuwegein, stel ik een werk voor dat ingaat op het (culturele) fenomeen auto, waarbij verschillende culturele invalshoeken en interpretaties door elkaar lopen in een filmsetting die door de gehele garage loopt en die geen echt begin noch een einde kent.

MaquetteWeb2

Wel is de setting onderverdeeld in subthema’s die bijdragen aan het creëren van herkenbare plekken met een eigen identiteit.

Autorijden is een filmische ervaring, het landschap en gebeurtenissen schuiven aan je voorbij. In de garage komt deze film bewust tot stilstand.

Door het rijden in een auto vindt er een versmelting plaats tussen verschillende werelden; letterlijk door verandering van landschap. Werelden schuiven in je zichtveld door voorruit en spiegel naadloos in elkaar. Als onderdeel van de voorruit zie je via de spiegels tevens wat achter je gebeurt.

Het gegeven van de naadloos in elkaar overgaande werelden kan ook in overdrachtelijke zin opgevat worden. Dit gegeven heb ik als uitgangspunt genomen en tevens als beeldend middel gebruikt om verschillende (culturele) werelden met elkaar te laten versmelten.

P7_vooraanzicht_lichtbakkenverdeling

P7_vooraanzicht_lichtbakkenverdeling

p7

P9_vooraanzicht_lichtbakkenverdeling

Foto’s Maquettes

MaquetteWeb7

MaquetteWeb3