Prinsenhof Leidschendam

Prinsenhof Leidschendam

Opdracht voor het vervaardigen van drie kunstwerken voor de drie entrees van complex complexnummer 2614 in de Prinsenhof te Leidschendam.
Deze opdracht vond plaats in het kader van het project de Werkplaatsen
(zie www.dewerkplaatsen.nl).

 

entree-K-overzicht

 

Het werk voor de entrees speelt zich voor een groot deel af op de scheidingslijn binnen-buiten. Foto’s (als diamateriaal) zullen tussen glas worden gelaagd en de drie entrees van een eigen identiteit voorzien.
Het is de scheiding tussen binnen en buiten, publiek en privé.Het onderwerp in de entrees is tevens gerelateerd aan binnen-buiten, privé wordt publiek gemaakt en privé objecten in de publieke ruimte die persoonlijk gemaakt worden, vormen de basis voor het geven van identiteit aan de entree’s.De foto’s worden vaak als doorlopende diastroken gefotografeerd, het ene beeld loopt over in het andere zonder dat er een scheiding tussen de foto’s zit.

Er bestaat een chinees spreekwoord dat zegt: ‘alleen zij die aan de zijkant van de rivier staan zien dat deze stroomt’. Dit spreekwoord geldt ook voor culturele uitingen en gewoonten.
Cultuur, diversiteit, sub-cultuur (en de verschillen) tussen de diverse culturen worden pas waarneembaar door de context te veranderen.Dit gegeven is de leidraad voor de entrees, via de manier van fotograferen en de opeenvolging van de beelden worden elementen uit hun context gehaald en in een andere context geplaatst.De verandering van context maakt dat de interpretatie van de culturele objecten of patronen verschuift.

Loop door de straat en het is opvallend hoeveel auto’s, (standaard lopende bandproducten zonder veel persoonlijke toets, op de kleur na), door soms kleine en soms grotere ingrepen, zijn getransformeerd in ‘persoonlijke domeintjes’.Aan de attributen is te zien uit wat voor cultuur de eigenaar komt.De middenentree heeft dit gegeven als uitgangspunt, personificatie van objecten weerspiegelen de culturele diversiteit en sub-cultuur, de attributen hebben een verwijzing naar (bij)geloof. In de fotografie wordt dit thema samengebracht met de auto cultuur.

De foto’s zijn ontstaan door samenwerking met een aantal doelgroepen, omdat ik een werk wil maken waar een samensmelting van de culturele rijkdom van de JW Frisolaan het uitgangspunt is.Al deze culturen door elkaar (inclusief de sub culturen) maakt die rijkdom tenslotte, niet alleen de ‘hoofdculturen.

 

Prinsenhof Leidschendam driehoekjump-dubbel-WEB

 

 

entree-jongens

 

entree-J-overzicht

 

entree J detail

 

midden-def-WEB

 

 

entree-H-overzicht

 

rechts-def-WEB